En ret simpel blodprøve kan på et meget tidligt tidspunkt kunne afsløre, om du er i højrisiko for at få livstruende sygdomme som kræft, type 2-diabetes og hjerte-karsygdomme.

Testen hedder SuPARnostic-testen, og bag den står Jesper Eugen-Olsen, der er forskningsleder, ph.d. og biokemiker ved Klinisk Forskningscenter på Hvidovre Hospital. Blodprøven måler en særlig biomarkør i blodet, som, hvis den er forhøjet, indebærer en stærkt forøget risiko for at blive syg og dø tidligt. SuPARnostic-testen kan forudsige alvorlige livsstils-sygdomme op til 12 år, før de går i udbrud.

Jesper Eugen-Olsen fortæller: “Hvis du har for meget af et særligt protein i blodet, SuPAR, har du en markant forhøjet risiko for at dø alt for tidligt af f.eks. en kræftsygdom eller en blodprop. Koncentrationen af dette protein er forhøjet, hvis der er en kronisk betændelses-tilstand, en kronisk stress-tilstand på det mikrobiologiske plan i din krop. Immunsystemet er presset. Med test-resultatet i hånden kan man så meget tidligt indkredse de personer, som bør tjekkes jævnligt. Mange liv vil dermed kunne reddes, og samfundet vil kunne spare milliarder.

Patienter på Hvidovre Hospital såvel som i Vestafrika har foreløbig været gennem blodtesten, hvor den blevet anvendt med succes, og en række andre hospitaler står klar til også at indføre testen.