Medicinsk cannabis anvendes i dag som en bred betegnelse for produkter, der indeholder enten dele af cannabisplanten, aktive stoffer fra cannabisplanten eller syntetisk fremstillede cannabinoider. De medicinske cannabisprodukter bruges til at lindre en række forskellige sygdomme, herunder sclerose, nervesmerter og kræft. Man kan få medicinsk cannabis i flere forskellige former, herunder cannabisolie, kapsler, tabletter, tørrede cannabisblomster og mundhulespray.

I Danmark er det lovligt og muligt at få medicinsk cannabis. Medicinsk cannabis skal ordineres på recept af en læge og kan kun udleveres fra et apotek eller et hospital. De lovlige medicinske cannabisprodukter er standardiserede og kontrollerede. Alle produkter overholder lægemiddelstyrelsens regler og er derfor patientens garanti for, at de får et rent og ensartet produkt hver gang.

Medicinsk cannabis der ikke er købt på recept, er ulovlig og kan indeholde skadelige stoffer. Der er stor usikkerhed om, hvordan den ulovlige cannabismedicin er lavet, og hvad produkterne egentlig indeholder. De ulovlige cannabisprodukter fra det illegale marked, kan indeholde noget helt andet, end det der oplyses på pakningen, ligesom indholdet kan variere fra produkt til produkt. Fremstillingsprocessen og produkterne er ikke kontrolleret og ikke underlagt reglerne fra Lægemiddelstyrelsen. Mange af produkterne fra det illegale marked er produceret med henblik på at fremme rusen og ikke på plantens behandlingsmæssige positive potentiale. Meget tyder på, at illegal cannabis er blevet højpotent, hvilket betyder, at det kan føre til en overpåvirkning hos patienten som hæmmer effekt, og i værste fald kan forværre den underliggende sygdom og medføre uønskede bivirkninger.

I Danmark kan patienter få adgang til medicinsk cannabis på 4 forskellige måder:

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis
Medicinsk cannabis produkter under forsøgsordningen er enten dyrket og produceret i Danmark eller importeret som færdige produkter fra udlandet.  Medicinsk cannabis under forsøgsordningen kan udskrives på recept af en læge til alle patienter og alle sygdomme. På Lægemidddelstyrelsens hjemmeside kan man se en liste over optagne cannabisprodukter til medicinsk brug under forsøgsordningen.

Godkendt medicin
Der er i Danmark godkendt ét lægemiddel baseret på cannabis. Det er lægemidlet Sativex (godkendt 2011). Sativex er en mundhulespray til behandling af spasmer ved multipel sclerose. Sativex indeholder cannabisekstrakter. Sativex udskrives af speciallæger i neurologi til patienter med multipel sclerose.

Ikke godkendt medicin på udleveringstilladelse
Andre lande, f.eks. USA, har godkendt lægemidlerne Marinol og Nabilone (godkendt 1985), der indeholder syntetisk fremstillede cannabinoider. Hvis en dansk læge ønsker at udskrive disse to produkter til en patient, skal lægen søge udleveringstilladelse hos Lægemiddelstyrelsen. Hvis Lægemiddelstyrelsen godkender lægens ansøgning, kan medicinen importeres til patienten.

Magistrelt fremstillet medicin med cannabis
Magistrelt fremstillet medicin med cannabis er tilberedt på Glostrup apotek til den enkelte patient efter recept fra en læge.