I juni og juli 2019 gennemførte Scandion Oncology en emission af enheder (dvs. udstedelse nye aktier), og offentligheden fik dermed mulighed for at tegne nye aktier. Gennem rettighedsemissionen blev der i alt udstedt 7.144.590 aktier og 2.381.530 tegningsoptioner. Første handelsdag vil være torsdag 8. august 2019.

Finansiel rådgiver, udstedelsesagent og juridisk rådgiver
Det er den finansielle rådgiver Sedermera, som er et svensk firma der har hjulpet Scandion Oncology i forbindelse med emissionen. Det er firmaet Markets & Corporate Law som fungerer som den juridiske rådgiver.