OmniCar Holding AB: Ny strategi, revideret vejledning og omkostningsbesparelse – opfølgning

Som annonceret den 17. juni 2019 vil Omnicar Holding AB omstrukturere organisationen og reducere driftsomkostningerne. Vi vil fremadrettet fokusere på operationer i stor skala som bilimportører, store forhandlergrupper, workshopkæder og kommerciel samarbejde med finansielle leasingselskaber.

Vores produktlinje, SAM, der understøtter små forhandlere, ophører – indtægterne fra dette segment kan ikke retfærdiggøre softwareudviklings-omkostningerne.

Vores softwareprodukt, der understøtter importører og store workshopkæder, AutoCRM, vil blive yderligere forbedret i 2019. AutoCRM står for 90% af vores omsætning i 2019 og 2018 og kun omkring 10% af vores udviklings- og salgsomkostninger. Som en positiv konsekvens vil vi fra den 1. juli 2019 have en rentabel operation. Alle ikke-rentable aktiviteter blev afviklet pr. 30. juni 2019, som vi tidligere har meddelt.

I august 2019 annoncerer vi nye planer for en ny markedsplads, der fremskynder vores fremtidige vækst.

Omnicar Holding ABs bestyrelse har besluttet, at Omnicar Holding AB ikke vil tage backup af Omnicar A/S likvidationsomkostninger. Likvidationsomkostningerne estimeres i intervallet 7-9 mio. SEK. Som følge heraf har Omnicar Holding AB afgivet en konkurserklæring for Omnicar A/S i Danmark, da Omnicar A/S ikke kan opfylde sine forpligtelser over for OmniCar Holding AB – dette vil ikke påvirke nogen formidlede indtægts-tal i 2. halvår 2019.

Vores indtægtsprognose forbliver den samme som annonceret den 17. juni 2019 (2.700.000 SEK for 3. kvartal 2019 vokser med 15% i 4. kvartal 2019).

Alle aktiviteter vil blive videreført i Omnicar Holding AB, Omnicar AB i Sverige og Omnicar Importer ApS i Danmark.