Marketing

1) Hvorfor var og er Freetrailer den rette arbejdsplads for dig?

– Kort før jeg blev ansat hos Freetrailer, blev virksomheden noteret på den svenske børs Spotlight Stock Market. Jeg har længe haft en interesse i aktiemarked, handel, psykologien bag samt fundet det ganske interessant, hvilke faktorer som kan have indvirkning på market. Jeg så Freetrailer som værende en god, interessant og fremdreven virksomhed at komme ind i med mulighed for at lære og viderebygge på mine kvalifikationer.
Det har været en utrolig spændende rejse og er fortsat et væksteventyr, både for mig og for Freetrailer.

2) På hvilke områder har Freetrailer bidraget til din faglige udvikling?

– Qua at Freetrailer er et børsnoteret selskab, er der helt klare regelsæt for vores eksterne kommunikation eksempelvis omkring regnskaber og pressemeddelelser. Jeg var og er derfor nødt til hele tiden at være opdateret på disse, hvilket har givet mig ny og brugbar viden. Freetrailer har tildelt de kurser, som var relevante ifm. dette samt bevilliget en længere sidenløbende kommunikationsuddannelse. Det er motiverende og af stor betydning for mig.
Jeg synes, at Freetrailer gør meget for sine medarbejder ifm. videreudvikling af ens faglige kompetencer.

3) Hvorfor er Freetrailer en cool arbejdsplads?

– Udover ovenstående så er organisationsstrukturen flad, hvilket giver plads til en åben kommunikation og sparring på tværs af afdelingerne – både op, ned og til siden. Netop det bidrager til, at vores forskellige kompetencer ”mødes i et mix”, hvilket gør, at vi kontinuerligt udvikler forretningen.
Jeg synes, at der er en høj faglighed hos Freetrailer, og selvom det ikke er ens kerneområde, så er det altid spændende og lærerigt at lytte til oplæg fra kollegaerne. Vi har et åbent, dynamisk og fremsynet arbejdsmiljø – dette kombineret med muligheden for faglig og personlig udvikling, gør Freetrailer til en cool arbejdsplads. Dertil, er der aldrig et kedeligt øjeblik hos Freetrailer.

  • Mille Thau, Communication & Marketing Manager

 
Account

1) Hvorfor var og er Freetrailer den rette arbejdsplads for dig?

– Da jeg startede hos Freetrailer i 2015 var jeg slet ikke klar over, hvor stor en betydning Freetrailer ville få for mig – både personligt og fagligt. Det som har gjort størst indtryk og som er årsagen til, at Freetrailer er den rette arbejdsplads for mig, er virksomhedens evne til at få udfoldet og styrket mine evner – kompetencer som jeg ikke selv var klar over, jeg besidder. Støtten og opbakningen gennem min karriere her har været utrolig motiverende og har gjort, at jeg er fortsat, selv når udfordringerne var store.

2) På hvilke områder har Freetrailer bidraget til din faglige udvikling?

Freetrailers kundeserviceafdeling var mit første stop i virksomheden, hvor jeg videreudviklede mine eksisterende kompetancer indenfor kunde- og servicefaget. Dertil fik jeg tillagt mig stærke kommunikationsfærdigheder på skandinaviens 3 sprog. Dette gjorde b.la., at jeg senere fik tilbudt stillingen som Account Manager og har i denne stilling fået hjælp til at effektivisere og optimere mine arbejdsprocesser, som gør, at jeg kan yde en endnu bedre service for vores partnere.
Gennem hele min tid hos Freetrailer, er mine faglige kompetencer i den grad blevet udviklet – min tekniske indsigt, mine kommunikativeevner og serviceforståelse er det som jeg i højest grad har udviklet.
Jeg er glad for min rejse hos Freetrailer, og jeg tror på, at de forskellige stillinger har bidraget til min fulde forståelse for virksomheden.

3) Hvad gør Freetrailer til en cool arbejdsplads?

– Jeg er stolt over at være en del af en virksomhed som udsprang fra en ”simpel” tanke til i dag at være Nordens største trailerudlejningsvirksomhed. Dog er Freetrailer mere end ”blot” trailerudlejning. Da vores forretningsmodel er bygget op om deleøkonomiens principper, tilser vi (så godt vi kan) miljøet samt konceptet gør, at det er muligt for alle at låne et transportmidel.  Og jeg kan godt lide tanken om, at vores service er tilgængelig for alle – derfor er Freetrailer en cool arbejdsplads.

  • Carin Wermtoft, Account Manager for Sverige og Norge


Develop

1) Hvorfor var og er Freetrailer den rette arbejdsplads for dig?

– Fra det sekund jeg trådte ind i Freetrailer, mærkede jeg tydeligt den uformelle kultur – alle blev behandlet ens, og det har for mig en afgørende betydning. Der har altid været en åben kommunikation, og du kan få sparring med den øvereste ledelse, hvor jeg altid har følt, at mine ideer og meninger er blevet lyttet til. Derudover har jeg fleksible arbejdstider og rigtig gode udviklingsmuligheder – både fagligt og personligt, som er et par af de elementer, som gør, at Freetrailer er den rette arbejdsplads for mig.

2) På hvilke områderhar Freetrailer bidraget til din faglige udvikling?

– Jeg startede som praktikant hos Freetrailer i 2017, hvorefter jeg blev deltidsansat i IT-afdelingen. Her fik jeg opbygget en solid grundforståelse for vores produkt og kerneydelse, da jeg stod med hænderne dybt begravet i maskinerummet. Det var virkelig interessant, så da jeg fik tilbudt en fuldtidsstilling blev jeg ovenud lykkelig. I dag arbejder jeg med det, som jeg brænder aller mest for, nemlig IT- og produktudvikling, og jeg føler mig hørt og værdsat hos Freetrailer. Mit forløb har været utrolig lærerigt, og jeg ser frem til de næste udfordringer, som Freetrailer og fremtiden her vil bringe.

3) Hvad gør Freetrailer til en cool arbejdsplads?

– Som nævnt ovenfor så er der en åben dialog med ledelsen – de lytter og spørg altid interesseret til det, jeg bringer til bordet, hvilket har stor betydning for mig. Jeg har et fantastisk forhold til mine kolleger – jeg synes alle er super dygtige, og det har været sjovt at lære dem at kende. Vi laver også ting sammen udenfor arbejdstiden, og det gør, at vi har et rigtig stærkt bånd på tværs af afdelinger og niveauer.

  • Vasil Vasilev, Backend Developer


Kundeservice

1) Hvorfor var og er Freetrailer den rette arbejdsplads for dig?

– Freetrailer er en innovativ virksomhed, som altid arbejder på at videreudvikle produkterne og tilføre nye, så vi formår at forblive relevante, og det synes jeg er super fedt at være en del af. Mine kollegers kreative tankegang fylder hverdagen med sjove inputs – især de ideer som ikke altid er tænkt helt igennem. Konceptet er originalt, og Freetrailer er den eneste deleøkonomiske trailerudlejningsservice på markedet –det stiller høje krav. Jeg nyder at være en del af et dynamisk arbejdsmiljø, hvor vi altid stræber efter at udfordre status quo.

2) På hvilke områder har Freetrailer bidraget til din faglige udvikling?

– Freetrailer har et højt fagligt niveau, og der stilles derfor store krav til ens ansvarsområder, hvilket jeg i den grad nyder. Jeg synes, det er fedt at blive udfordret, da jeg mener, at det er herigennem, man udvikler sig mest. Dertil har mit kreative mindset i den grad fået lov til at udfolde sig, og jeg glæder mig over, hvordan det også er forbedret.

3) Hvad gør Freetrailer til en cool arbejdsplads?

– Den åbne kommunikation med kollegaer på tværs af orginationen, den innovative og kreativ tankegang som fylder hverdagen og vigtigst af alt er dét, at vi hjælper hinanden – ikke kun i arbejdsøjeme.

  • Charlotte La Barbera, Customer Service Teamleader