Ansvarsfraskrivelse

Vi er ikke økonomiske rådgivere, og vi fralægger os ethvert ansvar for de økonomiske valg, du måtte træffe på baggrund af det, du læser på dette website. Indholdet på sitet er af oplysende karakter og har et uddannelsesmæssigt sigte. Det er ikke at betragte som hverken investeringsrådgivning eller anbefalinger, ej heller forholder vi os til læserens private, økonomiske situation. Enhver brug af oplysninger er på egen risiko. Al handel med værdipapirer indeholder risici. Man bør ikke handle for penge, man ikke har råd til at tabe. Vi opfordrer til, at der søges rådgivning, hvis læseren ikke forstår de på området gældende risici. Det historiske afkast på feltet investering er ingen garanti for fremtidig gevinst. Vi er ikke er ansvarlige for nogen valg, du måtte træffe, på baggrund af hvad du læser på www.nordicrise.com eller hører til events arrangeret af og med www.nordicrise.com.

Virksomhederne på www.nordicrise.com er ikke udvalgt på baggrund af anbefalinger eller interesser. www.nordicrise.com forholder sig neutrale til virksomhederne og kan derfor ikke stilles til ansvar for virksomhedernes arbejde, resultater eller formål.